Dane departamentu rolnictwa

Udostępnij ten wpis

Według danych Departamentu Rolnictwa USA produkcja wołowiny na świecie w 2022 roku wyniesie 58,69 mln ton. Dane zaprezentowane 8 kwietnia 2022 roku,  wskazują, że największym producentem wołowiny jest USA – 12,63 mln ton (21,5% udziału w rynku producentów wołowiny na świecie). Kolejne miejsca wśród producentów to Brazylia – 9,85 mln ton (16,8% udziału w rynku), Chiny – 7,1 mln ton (12,1% udziału w rynku). Unia Europejska (UE-27) w produkcji wołowiny zajmuje 4 miejsce – 6,8 mln ton (11,6% udziału w rynku).

Produkcja wołowiny na świecie w 2022 roku (mln. ton)
Udział w rynku producentów wołowiny na świecie w 2022 roku

Źródło: Livestock and Poultry: World Markets and Trade, United States Department of Agriculture

Foreign Agricultural Service, April 8, 2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów:

Analiza SWOT rynku polskiej wołowiny (2)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Szanse Zagrożenia Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.

Analiza SWOT rynek polskiej wołowiny (1)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Silne strony Słabe strony Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.