Spożycie wołowiny na świecie w 2022 roku

Udostępnij ten wpis

Departament Rolnictwa USA szacuje spożycie wołowiny na świecie w 2022 roku na 56,89 mln ton. Największe spożycie wołowiny jest w USA – 12,69 mln ton (22,3% udziału w spożyciu wołowiny na świecie). Kolejne miejsca w spożyciu to Chiny – 10,23 mln ton (18,0% udziału w rynku spożycia) oraz Brazylia – 7,31 mln ton (12,9% udziału w rynku spożycia). Unia Europejska (UE-27) w spożyciu wołowiny zajmuje 4 miejsce – 6,45 mln ton (11,3% udziału w rynku spożycia).

Spożycie wołowiny na świecie w 2022 roku  (mln. ton)

Udział w rynku (spożycie) wołowiny na świecie w 2022 roku

Źródło: Livestock and Poultry: World Markets and Trade, United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, April 8, 2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów:

Analiza SWOT rynku polskiej wołowiny (2)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Szanse Zagrożenia Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.

Analiza SWOT rynek polskiej wołowiny (1)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Silne strony Słabe strony Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.