Rynek wołowiny (produkcja): Polska

Udostępnij ten wpis

W latach 2012 – 2021 produkcja wołowiny w Polsce osiągała wartości od 329 do 559 tys. ton rocznie. Oczekiwana produkcja w 2022 roku będzie na poziomie ostatnich 2 lat i nie powinna przekroczyć 600 tys. ton.

Produkcja wołowiny i stopa wzrostu rynku w latach 2012-2021 w Polsce (w tys. ton)

Źródło: Livestock and Poultry: World Markets and Trade, United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, April 8, 2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów:

Analiza SWOT rynku polskiej wołowiny (2)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Szanse Zagrożenia Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.

Analiza SWOT rynek polskiej wołowiny (1)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Silne strony Słabe strony Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.