Eksport polskiej wołowiny

Udostępnij ten wpis

W 2021 r. z Polski wyeksportowano 372 tys. ton mięsa wołowego co oznacza spadek o 2% w stosunku do 2020 roku. Głównie kierunki eksportu polskiej wołowiny to: kraje UE-27 (85% udziału w eksporcie). Przychody uzyskane z eksportu wołowiny wzrosły w 2021 roku (w stosunku do 2020) o 14%, do 1,6 mld EUR.

Eksport polskiej wołowiny i stopa wzrostu eksportu w latach 2012-2021 (w tys. ton)

Źródło: KOWR – Analiza polskiego eksportu rolno-spożywczego w 2021 r. w podziale na główne grupy towarowe, Warszawa, marzec 2022, s. 14.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów:

Analiza SWOT rynku polskiej wołowiny (2)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Szanse Zagrożenia Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.

Analiza SWOT rynek polskiej wołowiny (1)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Silne strony Słabe strony Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.