Eksport polskiej wołowiny (listopad)

Udostępnij ten wpis

Kierunki eksportu polskiej wołowiny to przede wszystkim UE 27 316 588 ton, co oznacza 85% udziału w eksporcie. Kraje pozaunijne to 55 025 ton, co oznacza 15% udziału w eksporcie.

Najwięksi odbiorcy polskiej wołowiny to Włochy (73 933 ton 20% udziału), Niemcy (69 130 ton 19% udziału), Niderlandy (32 852 ton 9% udziału), Hiszpania (23 852 ton 6% udziału), Francja  (23 590 ton 6% udziału).

Głowni odbiorcy polskiej wołowiny w 2021 roku

Źródło: KOWR – Analiza polskiego eksportu rolno-spożywczego w 2021 r. w podziale na główne grupy towarowe

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów:

Analiza SWOT rynku polskiej wołowiny (2)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Szanse Zagrożenia Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.

Analiza SWOT rynek polskiej wołowiny (1)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Silne strony Słabe strony Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.