Import wołowiny do Polski

Udostępnij ten wpis

Import wołowiny do Polski

  • W 2020 r. import produktów wołowych do Polski wyniósł 64,8 tys. ton i był o 6,4% mniejszy niż w 2019 roku. O jego zmniejszeniu zadecydował przede wszystkim spadek przywozu żywca wołowego do 29,9 tys. ton w wadze produktu (z 33 tys. ton w 2019 r.). 
  • Dodatnie saldo obrotów handlu zagranicznego produktami wołowymi w ujęciu wartościowym wzrosło do 1431,0 mln EUR (z 1423,5 mln EUR w 2019 r.), zaś w ujęciu ilościowym wyniosło ok. 393,4 tys. ton.
  • W wolumenie importu produktów wołowych w 2020 r., podobnie jak w 2019 roku, dominował żywiec wołowy z 46,2% udziałem. Jedynym rynkiem zaopatrzenia w bydło była UE, z której pochodziły wszystkie przywiezione zwierzęta. W 2020 r. import bydła i cieląt zmniejszył się o 25,0%. Import cieląt spadł o 33,0% do 32,8 tys. sztuk. Spadek importu cieląt był uwarunkowany m.in. pogorszeniem opłacalności chowu i pogorszeniem koniunktury w eksporcie (znaczna część polskiej produkcji jest przeznaczana na eksport). Głównymi rynkami zaopatrzenia w bydło i cielęta były: Litwa (33,0 tys. sztuk), Słowacja (26,8 tys. sztuk) oraz Holandia (15,4 tys. sztuk).
  • Przywóz mięsa wołowego wyniósł w 2020 roku 21,6 tys. ton i był o 2,7 tys. ton mniejszy niż w 2019 r., przy spadku przeciętnej ceny o 1,7% do 3,38 EUR/kg. Mięso wołowe przywożono głównie z: Niemiec (4,6 tys. ton), Wielkiej Brytanii (4,1 tys. ton), Czech (2,6 tys. ton), Holandii (2,2 tys. ton), Włoch (1,9 tys. ton), Irlandii (1,6 tys. ton) i Litwy (1,3 tys. ton).
  • Saldo w handlu zagranicznym wołowiną w okresie transformacji było dodatnie, ze względu na znikomą rolę importu wołowiny. Nie należy oczekiwać wzrostu importu w najbliższych latach w związku z niewielkim popytem krajowym na wołowinę.

Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów:

Analiza SWOT rynku polskiej wołowiny (2)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Szanse Zagrożenia Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.

Analiza SWOT rynek polskiej wołowiny (1)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Silne strony Słabe strony Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.