Charakterystyka rynku wołowiny w Polsce 2021

Udostępnij ten wpis

Charakterystyka rynku wołowiny:

  • Wzrosty cen wołowiny w Polsce (od 2021 roku) są jednymi z największych w UE. Zgodnie z prognozą na 2022 rok, popyt na unijną wołowinę może się zmniejszyć, jednak nasilająca się presja kosztów będzie wciąż wpływać na utrzymanie niskiej podaży wewnętrznej i wysokich cen bydła w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy (do końca 2022 i w 2023 roku).
  • Według Eurostatu uboje bydła w UE w 1-3kw.21 zmalały o 0,6proc. r/r, z czego w 3kw.21 były niższe o 1proc. r/r. W dużej mierze na spadku unijnej produkcji odbiło się ograniczenie ubojów w Polsce. W 3kw.21 zmalały one o 4,7proc. r/r a łącznie w 1-3kw.21 były niższe o 1,7proc. r/r.
  • Na rynek wołowiny oddziałuje w dużej mierze sytuacja na rynkach trzecich – ograniczone dostawy przez głównych eksporterów i częściowe przekierowanie uwagi rynku azjatyckiego na wołowinę europejską. Unijny import mięsa wołowego – świeżego i mrożonego (CN 0201 i CN 0202) – w 3q21 zmalał o 15% r/r (+3% r/r w 2q21) podczas gdy eksport zwiększył się o 4% r/r (+11% r/r w 2q21).
  • Zmniejszyły się (w 2021 roku) dostawy z Argentyny, która ograniczała sprzedaż zagraniczną poprzez wyższe cła, tłumiąc wewnętrzną inflację, oraz z Australii, gdzie pogłowie bydła w ostatnich dwóch latach (2020-21) znacząco spadło. Jednocześnie silny popyt na rynkach azjatyckich zmaterializował się w postaci zwiększonego unijnego eksportu do Japonii (+258% r/r), Chin (+75% r/r) czy też na Filipiny (+27% r/r). 
  • Zmniejszonej podaży mięsa na rynku wewnętrznym (2021) towarzyszyło większe niż przed rokiem (2020) zapotrzebowanie na wołowinę w sektorze HoReCa, co stwarzało presję na wzrosty cen.
  • Wyhamowanie dynamiki wzrostów cen wołowiny na rynkach pozaunijnych może sugerować schłodzenie koniunktury również w Unii. Indeks światowych cen wołowiny (FAO) w listopadzie 2021 był wyższy o 25,5% r/r wobec ponad 30-proc. dynamiki w 3 poprzednich miesiącach.

Źródła: https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/wzrosty-cen-wolowiny-w-polsce-sa-jednymi-z-najwiekszych-w-ue,114654.html

Agro Nawigator 4/2021, https://www.pkobp.pl/media_files/bfa8030e-b39d-492a-96c8-0ec361d1a4de.pdf

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów:

Analiza SWOT rynku polskiej wołowiny (2)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Szanse Zagrożenia Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.

Analiza SWOT rynek polskiej wołowiny (1)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Silne strony Słabe strony Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.