Dostęp do rynku Korei Południowej (informacje podstawowe)

Udostępnij ten wpis

Dostęp do rynku Korei Południowej (informacje podstawowe)

  • Republika Korei pozostaje silnie chronionym rynkiem za pomocą̨ instrumentów pozataryfowych oraz kontroli administracyjnej. Do sektorów koreańskiej gospodarki, w których bariery są̨ najbardziej uciążliwe dla polskich eksporterów należy przemysł rolno – spożywczy, przemysł medyczny, farmaceutyczny i kosmetyczny. Dodatkowym utrudnieniem są̨ długotrwałe procedury pozyskiwania niezbędnych dokumentów i przeciągające się̨ negocjacje z instytucjami mającymi w swoim zakresie ochronę̨ rynku koreańskiego 
  • W obrębie tych sektorów działania ochronne stosują̨: 
    • Animal and Plant Quarantine Agency (QIA, dawniej NVRQS) – prowadzącą ścisłą̨ kontrolę importu oraz samych eksporterów produktów świeżych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego. W odniesieniu do Polski dotyczy to aktualnie producentów i produktów mięsa wieprzowego i wołowego, na które Korea aktualnie utrzymuje zakaz importu z Polski. Jedyni krajami dopuszczonymi do eksportu wołowiny z krajów UE są: Dania i Holandia. 
    • Ministry of Food and Drug Safety (wcześniej Korea Food and Drug Administration – KFDA) – prowadzące nadzór dotyczący importu i dystrybucji pozostałych produktów spożywczych, farmaceutyków, kosmetyków, produktów agro–chemicznych, a także odpowiedzialne za rejestrację na koreańskim rynku importowanych urządzeń́ medycznych. Dopuszczenie do sprzedaży produktów spożywczych i kosmetycznych wymaga niejednokrotnie przedstawienia dokładnego składu produktów wraz z opisem stosowanych technologii i schematu produkcji, co w niektórych przypadkach przyczyniało się̨ do rezygnacji polskich eksporterów z wejścia na rynek Republiki Korei w obawie przed możliwością̨ skopiowania ich technologii produkcji samych produktów 
    • Ministry of Agriculture, Food and Rural Affairs (MAFRA) – wprowadzające zmiany w zakresie certyfikacji organicznych, przetworzonych produktów spożywczych wprowadzanych na rynek Korei Południowej (organic processed food management system)

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów: