Projekt

"Spotkania z Polską Wołowiną"

"Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego"

Aktualności

Rynek wołowiny

Eksport polskiej wołowiny

  • Kierunki eksportu polskiej wołowiny to przede wszystkim UE-27: 316 588 ton, co oznacza 85% udziału w eksporcie. Kraje pozaunijne to 55 025 ton, co oznacza 15% udziału w eksporcie.

 

  • Najwięksi odbiorcy polskiej wołowiny to: Włochy (73 933 ton – 20% udziału), Niemcy (69 130 ton -19% udziału, Niderlandy (32 852 ton – 9% udziału), Hiszpania (23 852 ton – 6% udziału), Francja (23 590 ton – 6% udziału).

Głowni odbiorcy polskiej wołowiny w 2021 roku

  • W związku z ustabilizowaną produkcją wołowiny w Polsce w ostatnich latach (2017-2021) oraz stabilizacją eksportu na poziomie około 380 tys. ton (rocznie) na rynku w Polsce pozostaje około 180 tys. ton, co oznacza potencjalne możliwości zwiększania eksportu.

Produkcja a eksport wołowiny w Polsce w latach 2012-2021 (w tys. ton)

  • Nadzieję na zwiększenie produkcji mięsa (w tym wołowiny) w 2022 r. dają wyniki badania pogłowia, zrealizowane przez GUS w grudniu 2021 r. Pokazały one wzrosty w grupie cieląt i bydła w wieku 1-2 lata. Jednak z uwagi na długość cyklu produkcyjnego, trzeba będzie poczekać na ewentualne zwiększanie podaży bydła.

"Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego"

Tajwan

Korea Południowa

Filipiny

Zjednoczone Emiraty Arabskie