Gospodarka ZEA – stosunki gospodarcze z UE

Udostępnij ten wpis

Gospodarka ZEA – stosunki gospodarcze z UE

  • Umowa o współpracy (Cooperation Agrement) pomiędzy UE a Radą Współpracy Zatoki Perskiej (GCC) – została podpisana w 1989 r.
  • Porozumienie to jest pierwszym z porozumień́ tzw. nowej generacji, jakie UE zawarły z państwami trzecimi. Nie ogranicza się̨ do współpracy gospodarczej, ale zakłada – w dłuższej perspektywie – możliwość́ ustanowienia strefy wolnego handlu pomiędzy jego stronami. Założeniem Umowy o współpracy pomiędzy UE a GCC jest ułatwienie rozwoju stosunków handlowych i otwarcie rynków towarowych. 
  • Powołano szereg grup roboczych, których zadaniem jest koordynacja rozwoju współpracy obejmującej przemysł, energetykę̨ i ochronę̨ środowiska. W 1996 r. do dotychczasowego schematu wspólnych działań́ dołączono tzw. zdecentralizowaną współpracę̨, która obejmuje współpracę̨ akademicką, pomiędzy przedsiębiorstwami oraz pomiędzy mediami. 
  • W styczniu 2018 r. podpisane zostało porozumienie o współpracy pomiędzy UE a ZEA, które ma na celu usprawnienie dialogu politycznego i handlu dwustronnego pomiędzy krajami UE a ZEA. Relacje polityczne z UE wzmacnia również̇ delegatura UE, która działa w Abu Zabi od 2013 r. 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów: