Rynek wołowiny
Filipiny

Informacje podstawowe:

 • Powierzchnia:  299,76 tys km²
 • Liczba ludności:  106 651 394
 • Stolica:  Manila
 • Największe miasta: Manila (1,7 mln), Quezon City (2,7 mln), Davao (1,2 mln), Caloocan (1,5 mln), Cebu City (0,9 mln), Tarlac (1,2 mln)
 • Język urzędowy:  filipiński, angielski
 • Podział administracyjny:  Filipiny dzielą się na 18 regionów, regiony na 82 prowincje. Regiony geograficznie pogrupowane są w 3 grupy wysp: Luzon, Visayas oraz Mindanao.
 • Ukształtowanie terenu:  Linia brzegowa: ok. 36 289 km (ok. 7107 wysp, z czego 880 zamieszkanych).
 • Warunki klimatyczne: Klimat równikowy, gorący i wilgotny. Średnia temperatura: w styczniu 26 °C, w sierpniu 28 °C. Pora deszczowa (monsuny) od czerwca do listopada. Pora sucha od grudnia do maja. Od lipca do listopada niebezpieczeństwo tajfunów. Opady roczne wahają się, w zależności od regionu, od 965 mm na południowym krańcu wyspy Mindanao do 5000 mm w obszarze górzystego wschodniego wybrzeża wysp: Luzon, Samar, oraz północnego krańca Mindanao. Na Filipinach ma miejsce od 100 – 150 odczuwalnych trzęsień ziemi rocznie.
 • Waluta:  peso filipińskie (1 peso = 100 centavos), 1 USD = 60 peso (2022). Wymiany walut zagranicznych można dokonać w bankach lub w kantorach wymiany znajdujących się w kompleksach handlowych i na ulicach dużych miast (najpopularniejszą walutą zagraniczną jest USD, wymiany EURO dokonuje znacznie mniej kantorów).
 • Zasoby naturalne: Ziemia uprawna, lasy, bogactwa mineralne. Ziemia uprawna stanowi ponad 30% całego obszaru (tj. 92 tys. km2), lasy – ok. 25% (tj. 72 tys. km2). Ważnym i potencjalnym źródłem energii są źródła termalne i rzeki górskie. Z zasobów mineralnych występują: miedź, kobalt, nikiel, złoto, srebro, chromit, gips, gaz ziemny, ropa naftowa, sól, siarka. W mniejszych ilościach także: ołów, rtęć, molibden, cynk, boksyty.
 • Religia państwowa:  katolicyzm – 81,4%, protestantyzm – 10,8%, islam – 5,5%, tradycyjne religie plemienne – 1,5%, brak religii – 0,1%, buddyzm – 0,09%.

Źródło: https://pl.wikipedia.org

 

Rynek wołowiny (produkcja):

W latach 2012 – 2022 produkcja wołowiny na Filipinach osiągała wartości od 180 do 205 tys. ton rocznie, z czego w roku 2022 oczekiwana produkcja wyniesie 190 tys. ton. 

Produkcja wołowiny na Filipinach w latach 2012-2022 nie przekracza rocznie 205 tys. ton.

Produkcja wołowiny i stopa wzrostu rynku w latach 2012-2022 na Filipinach (w tys. ton)

Źródło: https://www.indexmundi.com/agriculture/

Rynek wołowiny (spożycie):

W latach 2012 – 2022 spożycie wołowiny na Filipinach osiągało wartości od 328 do 419 tys. ton rocznie, z czego w roku 2022 oczekiwane spożycie wyniesie 419 tys. ton. Stopa wzrostu spożycia (rok do roku) w opisywanym okresie wynosiła od -5,0% (2015) do +8,4% (2021).

Spożycie wołowiny na Filipinach w latach 2012-2022 rośnie i jest ponad dwukrotnie większe niż produkcja krajowa.

Spożycie wołowiny i stopa wzrostu spożycia w latach 2012-2022 na Filipinach (w tys. ton)

Źródło: https://www.indexmundi.com/agriculture/

Rynek wołowiny (eksport i import):

W latach 2012 – 2022 eksport wołowiny z Filipin na inne rynki w zasadzie nie występował, jeśli występował to wartość eksportu nie wynosiła więcej niż 1-2 tys. ton (w latach 2012-2022). Import w latach 2012-2022 osiągał wartość od 131 tys. ton (2012) do 230 tys. ton (2022).

Import wołowiny na Filipiny w latach 2012-2022 wykazuje wzrost wynikający ze wzrostu spożycia i niewystarczającej produkcji krajowej.

Import wołowiny i stopa wzrostu importu w latach 2012-2022 na Filipinach (w tys. ton)

Źródło: https://www.indexmundi.com/agriculture/

"Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego"