Rynek wołowiny
Zjednoczone Emiraty Arabskie
(ZEA)

Informacje podstawowe:

 • Powierzchnia: 83 600 km²
 • Państwa sąsiadujące: Arabia Saudyjska, Oman
  Stolica: Abu Zabi
 • Największe miasta: Dubaj: 2,4 mln, Szardża: 1,3 mln, Abu Zabi: 1,2 mln, Al-Ajn: 0,5 mln, Ras al-Chajma: 0,3 mln
 • Język urzędowy: arabski
 • Podział administracyjny: federacja składająca się z siedmiu emiratów rządzonych przez emirów (Abu Zabi, Adżman, Dubaj, Fudżajra, Ras al.-Chajma, Szardża, Umm al-Kajwajn). Największym emiratem jest Abu Zabi, którego stolica jest jednocześnie stolicą całego kraju. Każdy z emiratów ma duży zakres autonomii wewnętrznej, przede wszystkim w sprawach gospodarczych.
 • Ukształtowanie terenu: pustynna nizina ograniczona od północnego zachodu linią brzegową Zatoki Perskiej (około 1 200 km długości), a od wschodu pasmem górskim o wysokości ponad 1 500 m n.p.m. i częściowo wybrzeżem Zatoki Omańskiej.
 • Warunki klimatyczne: klimat zwrotnikowy pustynny z wysokimi temperaturami utrzymującymi się przez cały rok. Dodatkowo, na wybrzeżu Zatoki Perskiej (zarówno w stołecznym Abu Zabi, jak i Dubaju), w okresie od maja do końca października należy liczyć się z dochodzącą do 80-90% wilgotnością. Kombinacja temperatury na poziomie 40-45 stopni i wysokiej wilgotności występuje przez mniej więcej połowę roku. Opady właściwie nie występują (jedynie sporadycznie w okresie zimowym, zdarzają się jednak zimy pozbawione opadów).
 • Waluta: dirham emiracki (AED), sztywny kurs wymiany: 1 USD = 3,673 AED
 • Ludność́: 9,7 mln. Arabowie i Persowie stanowią̨ ok. 40 % populacji kraju, z czego jedynie 19 % to obywatele Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Osoby pochodzące z krajów subkontynentu indyjskiego to 50 % społeczeństwa. Resztę̨ ludności stanowią̨ imigranci z Azji południowo-wschodniej, głównie z Filipin.
 • Zasoby naturalne: ropa naftowa i gaz ziemny, 95% tych zasobów znajduje się na terenie emiratu Abu Zabi. W posiadaniu ZEA znajduje się̨ 10% światowych zasobów ropy naftowej. ZEA zajmują̨ 5. miejsce na świecie pod względem posiadanych rezerw gazu ziemnego. Abu Zabi ma najsilniejszą gospodarkę̨ spośród emiratów. 95% ropy naftowej i gazu ziemnego wydobywanych przez ZEA pochodzi z tego emiratu. Łącznie generuje on 64% PKB ZEA.
 • Religia państwowa: islam, wyznawana przez ok. 96% ludności (85% sunnici, 15% szyici); poza tym chrześcijanie (w większości katolicy), hinduiści oraz inne wyznania narodów Azji Południowo-Wschodniej. W odniesieniu do wyznań nie-muzułmańskich istnieje pełna swoboda odbywania praktyk religijnych.

Źródło: https://pl.wikipedia.org

Rynek wołowiny (produkcja):

W latach 2012 – 2022 produkcja wołowiny w ZEA osiągała wartości od 15 do 19 tys. ton rocznie, z czego w roku 2022 oczekiwana produkcja wyniesie 19 tys. ton.

Produkcja wołowiny w ZEA w latach 2012-2022 nie przekracza rocznie 19 tys. ton.

Produkcja wołowiny i stopa wzrostu rynku w latach 2012-2022 w ZEA (w tys. ton)

Źródło: https://www.indexmundi.com/agriculture/

Rynek wołowiny (spożycie):

W latach 2012 – 2022 spożycie wołowiny w ZEA osiągało wartości od 118 do 134 tys. ton rocznie, z czego w roku 2022 oczekiwane spożycie wyniesie 134 tys. ton. Stopa wzrostu spożycia (rok do roku) w opisywanym okresie wynosiła od -11,51% (2020) do +11,32% (2012).

Spożycie wołowiny w ZEA w latach 2012-2022 rośnie i jest ponad siedmiokrotnie większe niż produkcja krajowa.

Spożycie wołowiny i stopa wzrostu spożycia w latach 2012-2022 w ZEA (w tys. ton)

Źródło: https://www.indexmundi.com/agriculture/

Rynek wołowiny (eksport i import):

W latach 2012 – 2022 eksport wołowiny z ZEA na inne rynki w ogóle nie występował. Import w latach 2012-2022 osiągał wartość od 102 tys. ton (2012) do 116 tys. ton (2018).

Import wołowiny do ZEA w latach 2012-2022 wykazuje wzrost wynikający ze wzrostu spożycia i małej produkcji krajowej.

Import wołowiny i stopa wzrostu importu w latach 2012-2022 do ZEA (w tys. ton)

Źródło: https://www.indexmundi.com/agriculture/

"Projekt finansowany ze środków Funduszu Promocji Mięsa Wołowego"