Sytuacja na rynku wołowiny na świecie

Udostępnij ten wpis

Zgodnie z danymi Departamentu Rolnictwa USA produkcja i spożycie wołowiny na świecie nie ulega większym wahaniom od roku 2018 (pomimo okresu pandemii Covid 19). Wynosiła ona w ostatnich latach: 

2018:produkcja 57,73 mln ton,spożycie: 55,45 mln ton
2019:produkcja 58,65 mln ton,spożycie: 56,37 mln ton
2020:produkcja 57,74 mln ton,spożycie: 56,12 mln ton
2021:produkcja 58,13 mln ton,spożycie: 56,60 mln ton

Na światowym rynku wołowiny mamy do czynienia z nadprodukcją na poziomie 1 do 2  mln ton w latach 2018-2021.

Największa nadprodukcja w stosunku do spożycia wśród czołowych producentów wołowiny dotyczy: 

Brazylia:2,54 mln ton
Indie:1,47 mln ton
Australia:1,46 mln ton
Argentyna:0,69 mln ton
Kanda:0,36 mln ton
UE-27:0,35 mln ton

Największy niedobór – większe spożycie niż produkcja wołowiny dotyczy Chin i wynosi -3,13 mln ton.

Saldo (produkcja – spożycie) na rynku wołowiny na świecie w 2022 roku

Źródło: Livestock and Poultry: World Markets and Trade, United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service, April 8, 2022

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów:

Analiza SWOT rynku polskiej wołowiny (2)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Szanse Zagrożenia Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.

Analiza SWOT rynek polskiej wołowiny (1)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Silne strony Słabe strony Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.