Charakterystyka rynku wołowiny (3)

Udostępnij ten wpis

  • UE wprowadziła rozporządzenie UE 820/9747 dotyczące systemu identyfikacji i rejestracji bydła oraz wołowiny i przetworów wołowych, który ma zapewnić – wraz z przepływem towaru – przepływ informacji pozwalających na śledzenie produktów w całym łańcuchu dostaw. Rozporządzenie to obowiązuje od 1 stycznia 2000 r. w krajach UE.
  • W czerwcu 2021 r. pogłowie bydła w Polsce wyniosło ok. 6,3 mln sztuk, a w grudniu ok. 6,28 mln sztuk, tzn. że w czerwcu byłoby mniejsze niż rok wcześniej (2020) o ok. 1%, a w grudniu 2021 było na poziomie roku 2020.
  • W UE wołowina stanowi ok. 10% produkcji rolnej wspólnoty. Sektor ten zajmował drugie (po zbożach) miejsce pod względem wielkości wsparcia z budżetu Unii. Dotacje do tego sektora produkcji rolnej wynosiły ok. 6 mld EUR rocznie. Do producentów wołowiny trafiało 13% wspólnotowych środków finansowych przeznaczonych na realizację wspólnej polityki rolnej.
  • W przeciwieństwie do Polski w UE zdecydowana większość mięsa wołowego pochodzi ze specjalnych mięsnych ras bydła (tzw. wołowina kulinarna).
  • Spożycie mięsa wołowego w UE wynosi ok. 16 kg na mieszkańca, na zakup mięsa wołowego mieszkańcy UE wydają 10% wydatków na żywność ogółem. W Polsce wydatki na mięso wołowe wynoszą 3% wydatków na żywność ogółem.

Źródła: 
GUS, Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2021, Warszawa 2021 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów: