IX Forum Sektora Wołowiny

Udostępnij ten wpis

IX Forum Sektora Wołowiny w Warszawie to przede wszystkim dyskusja o przyszłości tego jakże ważnego sektora w Polsce. W tym roku tematem przewodnim była zrównoważona produkcja wołowiny, która łączy wysoką jakość mięsa, dobrostan zwierząt i ochronę środowiska. W wydarzeniu wzięli udział eksperci z kraju i zagranicy, przedstawiciele organizacji branżowych i instytucji publicznych, a także Komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski i Minister Rolnictwa Henryk Kowalczyk.

Forum rozpoczęło się od panelu poświęconego społecznej roli zwierząt gospodarskich, w którym uczestniczyli sygnatariusze Dublin Declaration of Scientists Societal Role of Lifestock. Podkreślili oni, że produkcja zwierzęca nie tylko zapewnia żywność wysokiej jakości i wartości odżywczej, ale także przyczynia się do utrzymania krajobrazu kulturowego, różnorodności biologicznej i rozwoju obszarów wiejskich.

Następnie odbyła się debata na temat definicji zrównoważonej produkcji bydła mięsnego i żywca wołowego, która ma być przyjęta przez Komisję Europejską w 2023 roku. Dyskutowano o kryteriach takiej definicji, takich jak efektywność wykorzystania zasobów, redukcja emisji gazów cieplarnianych, poprawa dobrostanu zwierząt i zapewnienie wysokiej jakości wołowiny. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Copa Cogeca, UECBV, Livestock Voice i Dublin Declaration of Scientists.

Ostatni panel dotyczył roli Wspólnej Polityki Rolnej i Krajowych Planów Strategicznych dla WPR w transformacji sektora wołowiny w kierunku bardziej zrównoważonym. Omówiono możliwości wsparcia producentów bydła mięsnego przez instrumenty WPR, takie jak płatności bezpośrednie, płatności związane z praktykami klimatycznymi i środowiskowymi, programy rozwoju obszarów wiejskich czy fundusze promocyjne. Podkreślono znaczenie dialogu między sektorem a administracją publiczną na szczeblu krajowym i unijnym.

IX Forum Sektora Wołowiny było okazją do wymiany poglądów i doświadczeń na temat wyzwań i szans dla polskiej produkcji wołowiny w kontekście zmieniających się oczekiwań konsumentów, rynków i polityki. Wydarzenie pokazało, że sektor wołowiny jest gotowy do podjęcia działań na rzecz zwiększenia jego zrównoważenia i konkurencyjności.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów:

Analiza SWOT rynku polskiej wołowiny (2)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Szanse Zagrożenia Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.

Analiza SWOT rynek polskiej wołowiny (1)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Silne strony Słabe strony Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.