Wymiana handlowa Polska – Korea Południowa

Udostępnij ten wpis

Wymiana handlowa Polska – Korea Południowa

  • Wymiana towarowa z Republiką Korei jest deficytowa.
  • Główną przyczyną tej sytuacji jest znaczący import generowany przez inwestorów koreańskich, którzy prowadzą działalność produkcyjną na terenie naszego kraju, a następnie eksportują na rynki europejskie. Szczególnie dotyczy to sektorów zaawansowanych technologii oraz maszyn i urządzeń. Republika Korei pozostaje rynkiem w niewielkim stopniu odkrytym przez polskich przedsiębiorców, którzy możliwości sprzedaży w pierwszej kolejności poszukują na rynkach Europy.  Należy zauważyć, że od momentu wejścia w życie umowy FTA UE – Republika Korei do momentu wprowadzenia zakazu importu polskiej wieprzowiny polski eksport rósł szybciej od importu. Jednakże od 1.02.2022 r. można eksportować do Korei Południowej, a lista krajów dopuszczonych do eksportu na rynek Korei Południowej jest publikowana na stronie internetowej koreańskiej Agencji Kwarantanny Zwierząt i Roślin (Animal and Plant Quarantine Agency – APQA) pod linkiem:  https://www.qia.go.kr/english/html/Animal_livestock/02AnimalLivestock_quar_ins_info_eng.jsp
  • W wymianie handlowej z Republiką Korei dominujące znaczenie mają wyroby elektromaszynowe – 39% udziału w eksporcie i 70,5% w imporcie (2019). Wśród tej grupy towarów najważniejsze znaczenie mają maszyny i urządzenia mechaniczne i elektryczne i ich części i akcesoria (31% udziału w eksporcie i 57% w imporcie).

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów: