Rolnictwo z ZEA (2)

Udostępnij ten wpis

Rolnictwo z ZEA (2)

  • W 2020 r. emirat Abu Zabi wdrożył system dobrych praktyk rolniczych w oparciu o certyfikację GLOBAL G.A.P. w gospodarstwach emiratu. 
  • W 2020 r. władze emiratu Abu Zabi wprowadziły nowe, szczegółowe przepisy regulujące działalność́ rolniczą oraz produkcję spożywczą̨ w emiracie, których celem jest zapewnienie optymalnego wykorzystania zasobów naturalnych, zwiększenie lokalnej produkcji oraz rozwój sektora rolno-spożywczego. Według tej inicjatywy, zgodnie z założeniami, takie działania mają zwiększyć́ wkład sektora rolnego w PKB emiratu. 
  • W lipcu 2020 r. Emiracki Urząd ds. Standaryzacji i Metrologii (ESMA) ogłosił, że Emiraty wprowadzają̨ Krajowy System Zrównoważonego Rolnictwa i Etykietowania. Przepisy dotyczące etykietowania według nowego systemu będą̨ miały zastosowanie do wszystkich gospodarstw i działalności gospodarczych związanych z produkcją roślinną̨, hodowlą zwierząt i zasobami wodnymi.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów: