Charakterystyka rynku wołowiny na świecie

Udostępnij ten wpis

Charakterystyka rynku wołowiny na świecie:

  • Złagodzenie polityki eksportowej w Argentynie oraz odblokowanie rynku chińskiego dla wołowiny pochodzącej z Brazylii (wprowadzony zakaz importu we wrześniu 2021 z uwagi na BSE) może zmniejszyć popyt na wołowinę unijną i wyhamować spadek importu. Jednak nasilająca się presja kosztów (pasze treściwe i nawozy) będzie wciąż wpływać na utrzymanie niskiej podaży wewnętrznej i wysokich cen bydła w perspektywie najbliższych kilkunastu miesięcy (2022-23).
  • Średnie notowania rynku wołowiny w Polsce dostępne są w ramach Zintegrowanego systemu rolniczej informacji rynkowej na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
  • Z danych GUS wynika, że w styczniu 2021 r. wielkość ubojów przemysłowych bydła ogółem wyniosła blisko 131,5 tys. sztuk, czyli o 19% mniej r/r. Najsilniejszy spadek widoczny był w przypadku buhajów, byczków i wołów, których ubito 66 tys. sztuk, czyli o 23% mniej r/r. Przeciętna waga żywa ubitych zwierząt wyniosła 594 kg i była o 9 kg niższa r/r.
  • Ponieważ większość produkowanej w Polsce wołowiny trafia na eksport – z tego faktu wynika, że sytuacja polskich producentów jest silnie uzależniona od tego kanału dystrybucji. Trudna sytuacja w roku 2020 (związana z COVID-19, ograniczeniem działalności HoReCa w całej Europie), przełożyła się na mniejszy popyt eksportowy, szczególnie w drugim kwartale 2020 r. W kolejnych miesiącach (trzeci kwartał 2020 i później) udało się jednak niemal nadrobić te straty. Finalnie w 2020 r. wyeksportowano z Polski 381 tys. ton świeżej, schłodzonej i mrożonej wołowiny, o wartości 1,37 mld EUR.

Źródła: https://www.farmer.pl/produkcja-zwierzeca/bydlo-i-mleko/wzrosty-cen-wolowiny-w-polsce-sa-jednymi-z-najwiekszych-w-ue,114654.html

Agro Nawigator 4/2021, https://www.pkobp.pl/media_files/bfa8030e-b39d-492a-96c8-0ec361d1a4de.pdf

Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2021, Warszawa 2021 

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów: