Analiza SWOT rynek polskiej wołowiny (1)

Udostępnij ten wpis

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1)

Silne strony

 • duży potencjał produkcji żywca wołowego i cielęcego (pogłowie bydła, które można wykorzystać do przejścia na krowy mamki, dobra baza paszowa);
 • nowoczesny park maszynowy w zakładach mięsnych;
 • wzrostowa tendencja w pogłowiu krów mamek;
 • spełnianie najwyższych norm (np. higienicznych, weterynaryjnych) na rynku unijnym i w krajach trzecich;
 • dostosowanie produkcji przetwórstwa wołowiny do standardów unijnych (np. weterynaryjnych);
 • niski udział w wywozie produktów nieprzetworzonych (np. żywca)

Słabe strony

 • niski popyt wewnętrzny (znikomy popyt na wołowinę kulinarną);
 • duże rozdrobnienie chowu żywca wołowego;
 • stosunkowo małe doświadczenie w produkcji żywca z bydła mięsnego (niskie pogłowie bydła mięsnego);
 • rozdrobnienie ubojni i zakładów przetwórczych;
 • duża liczba pośredników w obrocie żywymi zwierzętami;
 • brak rozpoznawalnej marki na rynku krajowym i zagranicznym;
 • niska rentowność przemysłu mięsnego;
 • brak tradycji w tworzeniu grup producenckich;
 • słabo rozwinięte systemy jakości wołowiny;
 • uwarunkowania klimatyczne – brak możliwości całorocznego opasu na użytkach zielonych

Źródło: 
E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów:

Analiza SWOT rynku polskiej wołowiny (2)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Szanse Zagrożenia Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.

Analiza SWOT rynek polskiej wołowiny (1)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Silne strony Słabe strony Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.