Analiza SWOT rynku polskiej wołowiny (2)

Udostępnij ten wpis

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1)

Szanse

 • konkurencyjność cenowa na rynku EU i w krajach trzecich;
 • potencjał krajowego spożycia wołowiny;
 • możliwości wsparcia produkcji żywca wołowego i cielęcego;
 • duży potencjał eksportowy;
 • wykorzystanie potencjału producentów rezygnujących z produkcji mleka (baza paszowa, wiedza, budynki);
 • działania na rzecz integracji różnych podmiotów w łańcuchu dostaw;
 • kontraktacja produkcji żywca wołowego;
 • działania w obszarze innowacji w sektorze;
 • doradztwo w zakresie zrównoważonej produkcji bydła, w tym doradztwo żywieniowe;
 • zwiększenie wykorzystania dostępności krajowego białka na cele paszowe

Zagrożenia

 • uzależnienie sektora od sytuacji na rynkach międzynarodowych;
 • duża siła przetargowa sieci handlowych;
 • niskie ceny innych gatunków mięsa (np. drobiu);
 • brak powtarzalności oferowanej wołowiny;
 • porozumienia handlowe otwierające rynek, np.TTIP, Mercosur itp.;
 • ewentualne wystąpienie chorób bydła (np. BSE);
 • ograniczony dostęp do niektórych rynków zagranicznych ze względu na bariery w handlu;
 • nagłe zmiany preferencji nabywców wołowiny;
 • embargo spowodowane kryzysem politycznym u głównych importerów z krajów trzecich;
 • podnoszenie wymagań środowiskowych dla produkcji zwierzęcej; polityka klimatyczna i jakości powietrza UE;

Źródło: 
E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.

Subscribe To Our Newsletter

Get updates and learn from the best

Więcej wpisów:

Analiza SWOT rynku polskiej wołowiny (2)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Szanse Zagrożenia Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.

Analiza SWOT rynek polskiej wołowiny (1)

Analiza SWOT dla rynku polskiej wołowiny (1) Silne strony Słabe strony Źródło: E Bąk-Filipek, Uwarunkowania rozwoju rynku wołowiny w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2021.